Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

Trafikteori A/S är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på teorii.se. Information om hur du kontaktar oss finns under "Kundtjänst".

Beställning av lösenord

Personuppgifter (namn, telefon och e-post) som lämnas i samband med beställning av lösenord — och som krävs för att kunna göra utskicket eller beställningen sparas bara så länge som du är aktiv kund. När din kod löper ut tar vi bort dina personuppgifter, från webbserveren / databasen.

Eftersom vi tar betalt för lösenord sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler och dina personuppgifter sparas internt i e-post etc. på obestämd tid och delas bara med betrodda anställda och partners som administrerar och underhåller tjänsten.

Trafikteori A/S lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.

Rätt att begära information

Vill du veta om Trafikteori A/S behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Trafikteori A/S och att få uppgifter rättade. Observera att Trafikteori A/S enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för vår egen verksamhet, till exempel kundregister, och inte uppgifter som finns hos andra myndigheter och företag.

Användning av cookies

Vi använder inte permanent cookies eller cookies från tredje part på teorii.se — Bara en sessionskaka som används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig info sparas och kakan förfaller när webbläsaren stängs.

Upphovsrätt 

Innehållet på teorii.se är upphovsrättsskyddat. Reproduktion, kopiering eller annan spridning av materialet, helt eller delvis, är förbjuden utan skriftligt godkännande av Trafikteori A/S.