top

Väjningspliktsmärken (B)

Under gruppen väjningspliktsmärken hittar du de märken som upplyser om stopp- eller väjningsplikt.

B1 - Väjningsplikt


Väjningsplikt. Märket anger att förare har väjningsplikt mot fordon på korsande väg.

B2 - Stopplikt


Stopplikt. Märket anger att förare har stopplikt före infart på korsande väg, led eller spårområde.

B3 - Övergångsställe


Övergångsställe. Märkena, som är likvärdiga och kan användas var för sig eller tillsammans, anger ett övergångsställe.

B4 - Huvudled


Huvudled. Märket är uppsatt vid huvudledens början och upprepat efter varje korsning med annan väg.

B5 - Huvudled upphör


Huvudled upphör.

B6 - Väjningsplikt mot mötande trafik


Väjningsplikt mot mötande trafik.

B7 - Mötande trafik har väjningsplikt


Mötande trafik har väjningsplikt.