top

Upplysningsmärken (J)

Upplysningsmärken ger dig information om framkomlighet och säkerhet.

J2 - Upplysningsmärke


Upplysningsmärke. Märket ger upplysning av väsentligt intresse för framkomlighet eller säkerhet som inte kan ges på annat sätt. Varnings- eller förbudsmärke kan vara infogat som förberedande upplysning. Anvisningar med versal och gemen text kan förekomma.

J3 - Livsfarlig ledning


Livsfarlig ledning. Märket anger att det finns en elektrisk ledning över vägen eller leden som kan innebära fara.