top

Symboler (S)

Symboler används på lokaliseringsmärken eller tilläggstavlor för att visa att informationen gäller för ett visst fordonsslag, en viss trafikantgrupp eller en viss verksamhet.

S1 - Tung lastbil


Tung lastbil.

S2 - Tung lastbil med tillkopplad släpvagn


Tung lastbil med tillkopplad släpvagn.

S3 - Personbil


Personbil.

S4 - Personbil med tillkopplad släpkärra


Personbil med tillkopplad släpkärra.

S5 - Buss


Buss.

S6 - Traktor och motorredskap klass II


Traktor och motorredskap klass II.

S7 - Motorcykel


Motorcykel. Symbolen anger tvåhjulig motorcykel och moped klass I utan sidvagn.

S8 - Cykel och moped klass II


Cykel och moped klass II.

S9 - Släpkärra


Släpkärra.

S10 - Gående


Gående.

S11 - Rörelsehindrade


Rörelsehindrade.

S12 - Färja


Färja. Symbolen anger ett färjeläge eller att angivet färdmål nås med färja.

S13 - Personfärja


Personfärja. Symbolen anger ett färjeläge för personfärja eller att angivet färdmål endast kan nås med färja avsedd för persontransport.