top

Påbudsmärken (D)

Ett påbudsmärke innehåller en uppmaning som du är skyldig att följa, till exempel att du endast får köra i en viss riktning.

Påbudsmärken som betyder att en viss typ av trafik är tillåten betyder samtidigt att all annan trafik är förbjuden, om inte annat anges på en tilläggstavla. Påbudet gäller från platsen där märket sitter till nästa korsning, om inte annat anges.

D1 - Påbjuden körriktning


Påbjuden körriktning. Märket anger att fordon endast får föras i pilens eller, där två pilar finns, i endera pilens riktning. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

D2 - Påbjuden körbana


Påbjuden körbana. Märkena anger att fordon endast får föras förbi märket där pilen visar eller, där två pilar finns, där pilarna visar. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

D3 - Cirkulationsplats


Cirkulationsplats.

D4 - Påbjuden cykelbana


Påbjuden cykelbana. Om moped klass II inte får föras på banan anges det på en tilläggstavla.

D5 - Påbjuden gångbana


Påbjuden gångbana. Märket anger bana avsedd endast för gående.

D6 - Påbjuden gång- och cykelbana


Påbjuden gång- och cykelbana. Märket anger gemensam bana för gående och cyklande. Om moped klass II inte får föras på banan anges det på en tilläggstavla.

D7 - Påbjudna gång- och cykelbanor


Påbjudna gång- och cykelbanor. Märket anger banor som är delade genom vägmarkering, skiljeremsa eller liknande i en del för gående och en del för cyklande.

D8 - Påbjuden ridväg


Påbjuden ridväg. Märket anger även att gångtrafik är tillåten.

D9 - Påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp


Påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp. Märket anger även att gångtrafik är tillåten.

D10 - Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.


Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.

D11 - Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led


Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led.