top

Förbudsmärken (C)

Förbudsmärken anger att någonting är förbjudet, till exempel förbud mot att parkera fordon.

Förbudet gäller från platsen där märket sitter till nästa korsning om inte annat anges. När ett förbudsmärke är uppsatt tillsammans med märke E5, tättbebyggt område, gäller förbudet inom hela området, om inte annat anges för en viss väg eller vägsträcka.

C1 - Förbud mot infart med fordon


Förbud mot infart med fordon.

C2 - Förbud mot trafik med fordon


Förbud mot trafik med fordon. Märket avser trafik med fordon i båda riktningarna.

C3 - Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II


Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II. Avser förbudet även moped klass II anges detta på en tilläggstavla.

C4 - Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul


Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul.

C5 - Förbud mot trafik med motorcykel och moped klass I


Förbud mot trafik med motorcykel och moped klass I.

C6 - Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn


Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn. Märket anger förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn av annat slag än påhängsvagn eller släpkärra.

C7 - Förbud mot trafik med tung lastbil


Förbud mot trafik med tung lastbil.

C8 - Förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II


Förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II.

C9 - Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods


Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods.

C10 - Förbud mot trafik med cykel och moped klass II


Förbud mot trafik med cykel och moped klass II.

C11 - Förbud mot trafik med moped klass II


Förbud mot trafik med moped klass II.

C12 - Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur


Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur.

C13 - Förbud mot trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp


Förbud mot trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp.

C14 - Förbud mot ridning


Förbud mot ridning.

C15 - Förbud mot gångtrafik


Förbud mot gångtrafik.

C16 - Begränsad fordonsbredd


Begränsad fordonsbredd. Märket anger förbud mot trafik med fordon över en viss bredd. Största tillåtna bredd anges på märket.

C17 - Begränsad fordonshöjd


Begränsad fordonshöjd. Märket anger förbud mot trafik med fordon över en viss höjd om den fria höjden är lägre än 4,5 meter. Högsta tillåtna fordonshöjd anges på märket.

C18 - Begränsad fordonslängd


Begränsad fordonslängd. Märket anger förbud mot trafik med fordon eller fordonståg över en viss längd. Längsta tillåtna längd anges på märket.

C19 - Minsta avstånd


Minsta avstånd. Märket anger förbud mot att hålla kortare avstånd till framförvarande motordrivna fordon i samma färdriktning än som anges på märket. Minsta tillåtna avstånd anges på märket.

C20 - Begränsad bruttovikt på fordon


Begränsad bruttovikt på fordon. Högsta tillåtna bruttovikt anges på märket.

C21 - Begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg


Begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg. Högsta tillåtna bruttovikt anges på märket.

C22 - Bärighetsklass


Bärighetsklass. Vägens bärighetsklass anges på märket.

C23 - Begränsat axeltryck


Begränsat axeltryck. Högsta tillåtna axeltryck anges på märket.

C24 - Begränsat boggitryck


Begränsat boggitryck. Högsta tillåtna boggitryck anges på märket.

C25 - Förbud mot sväng i korsning


Förbud mot sväng i korsning. Förbudet gäller den korsning eller motsvarande som märket är placerat i eller före. Märket kan avse flera korsningar.

C26 - Förbud mot U-sväng


Förbud mot U-sväng. Förbudet gäller den korsning eller motsvarande som märket är placerat i eller före. Märket kan avse flera korsningar.

C27 - Förbud mot omkörning


Förbud mot omkörning. Märket anger förbud mot att köra om andra motordrivna fordon än tvåhjuliga mopeder och tvåhjuliga motorcyklar utan sidvagn.

C28 - Slut på förbud mot omkörning


Slut på förbud mot omkörning.

C29 - Förbud mot omkörning med tung lastbil


Förbud mot omkörning med tung lastbil. Märket anger förbud mot att med en tung lastbil köra om andra motordrivna fordon än tvåhjuliga mopeder och tvåhjuliga motorcyklar utan sidvagn.

C30 - Slut på förbud mot omkörning med tung lastbil


Slut på förbud mot omkörning med tung lastbil.

C31 - Hastighetsbegränsning


Hastighetsbegränsning. Märket anger förbud mot att föra fordon med högre hastighet än den som anges på märket.

C32 - Tillfällig hastighetsbegränsning upphör


Tillfällig hastighetsbegränsning upphör.

C33 - Stopp vid tull


Stopp vid tull. Märket anger skyldighet att stanna för tullklarering. Fordonet skall stannas vid en stopplinje eller, om sådan saknas, vid märket.

C34 - Stopp för angivet ändamål


Stopp för angivet ändamål. Märket anger skyldighet att stanna av den anledning som anges under det vågräta strecket. Om märket är uppsatt före en trafiksignal, anger det att fordon som skall passera signalen skall stanna vid rött ljus.

C35 - Förbud mot att parkera fordon


Förbud mot att parkera fordon. Märket anger förbud mot att parkera fordon. Angivelsen gäller på den sida av vägen där märket är uppsatt.

C36 - Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum


Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum. De närmare föreskrifterna till märke C35, förbud mot att parkera fordon, gäller även till detta märke.

C37 - Förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum


Förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum.

C38 - Datumparkering


Datumparkering. Märket anger förbud mot att parkera fordon på dagar med jämnt datum på den sida av vägen som har jämna adressnummer och på dagar med udda datum på den sida av vägen som har udda adressnummer.

C39 - Förbud mot att stanna och parkera fordon


Förbud mot att stanna och parkera fordon. Märket anger förbud mot att stanna och parkera fordon.

C40 - Ändamålsplats


Ändamålsplats. Märket anger att det är förbjudet att stanna och parkera fordon för annat ändamål än det angivna.

C41 - Slut på ändamålsplats


Slut på ändamålsplats. Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att ändamålsplatsen upphör.

C42 - Vändplats


Vändplats. Märket anger en plats som är avsedd för vändning av fordon och att det är förbjudet att parkera fordon.

C43 - Slut på vändplats


Slut på vändplats. Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att vändplatsen upphör.

C44 - Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon med dubbdäck än moped klass II


Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon med dubbdäck än moped klass II.